Har du oplysninger om en afsluttet akkord, som du enten har været akkordindehaver på eller har deltaget i, så indberet den her.

Så kan du og dine kollegaer få en idé om, hvad der bliver udbetalt på akkordarbejde.

Udfyld de felter, du har oplysninger til. Er der oplysninger, du ikke har, undlader du blot at svare. Det vigtigste er, at forbundet får kendskab til en afsluttet akkord. Så vil vi efterfølgende indhente de manglende oplysninger.

Hvis du har oplysningen til felterne med orange ramme er vi særligt interesseret i at du udfylder dem af hensyn til opfølgning på akkordsagen.
Akkordsag

Byggeritype

?

Angiv hvilken byggetype projektet drejer sig om: Lejligheder, kontor, industri, parcelhus eller andet.
Projektnavn

?

Projektnavnet som det fremgår af akkordsedlen.
Virksomhed

?

Navnet på virksomheden som har indgået akkordaftalen.
Lokalafdeling
Akkordtype
Sum
Opmåling
Andet
Beskriv akkordtype
Nøgletal

Samlet antal svendetimer

?

Sammentælling af alle svendetimer fra skurbogen.
Akkordfortjeneste (kr./timen)
Startdato for akkorden
Slutdato for akkorden
Har lærlinge modtaget akkordoverskud?
Ja
Nej

?

Dansk El-Forbund anbefaler at elektrikerne giver lærlinge andel i overskuddet ud fra et individuelt skøn. Angiv om det er gjort på denne sag.
Hvor meget i samlet sum?
Hvordan blev det fordelt?

Kontaktoplysninger på medlem

Navn
Medlemsnr.
Telefonnr.
E-mail