INDBERETNING AF LOKALE LØNFORHANDLINGER

Tak fordi du hjælper med din indberetning.

Dit fulde navn
Virksomhed

?

Skriv navnet på den virksomhed, lønaftalen er forhandlet med.
Lokalafdeling
Hvilken overenskomst er virksomheden dækket af?
Elektrikeroverenskomsten
Industriens Overenskomst
Anden overenskomst
Skriv din overenskomst

?

Vælg din overenskomst. Er virksomheden dækket af en anden overenskomst end Elektrikeroverenskomsten og Industriens Overenskomst, så vælg ”Anden overenskomst”, og skriv navnet på overenskomsten.
Laveste timeløn – før forhandling

?

Noter laveste timeløn før forhandling. Husk at notere eventuelle ører, fx 203,74.
Laveste timeløn – efter forhandling

?

Noter laveste timeløn før forhandling. Husk at notere eventuelle ører, fx 203,74.
Hvor mange medarbejdere er omfattet af lønaftalen?

?

Antallet af kollegaer/ansatte, som er omfattet af lønaftalen. Er det ikke en kollektiv aftale men en individuel aftale, som du er ved at indberette, skriver du ”1”.
Hvornår træder lønaftalen i kraft?
Hvis der er en aftale om grundløn, så skriv satsen

?

Hvis der er indgået en skriftlig aftale om grundløn, skal du oplyse satsen. Husk at notere eventuelle ører, fx 203,74.
Hvis der er indgået en aftale om lærlingeløn, så skriv satsen for stigningen som er forhandlet.

?

Hvis der er indgået en skriftlig aftale om lærlingeløn i virksomheden, skal du oplyse satsen. Husk at notere eventuelle ører, fx 203,74.
Er der indgået andre aftaler fx for lærlinge i virksomheden?

?

Hvis der er indgået andre skriftlige aftaler for lærlinge end løn, fx aftaler om personalegoder, så skriv det her.
Har du yderligere oplysninger eller kommentarer til aftalen?

?

Har du yderligere oplysninger eller kommentarer til lønforhandlingen/lønaftalen, så skriv dem her. Fx om der er indgået evt. forhandlinger om tillæg, hvor længe lønaftalen er gældende, mv.

På resultatsiden kan du med det samme se, hvordan din indberetning påvirker det samlede resultat. Din indberetning sendes også til din lokalafdeling.